Dagvoorzitterspreker.nl online

De website Personagrata met als url dagvoorzitterspreker.nl is online! De website biedt sprekers en dagvoorzitters aan. Sprekers als Marcel Rözer, Marjan van Ens, Jan Douwe Kroeske, Angela Groothuizen en Frans Weisglas zijn te boeken voor ieder evenement.

De website is een zusterbedrijf van de bekende website PGKEvents.nl en heeft daarom dezelfde layout maar toch een totaal andere sfeer. Doormiddelvan het CrazyPaw CMS kan eigenaar Peter Groot Kormelink online en overal gemakkelijk wijzigingen aanbrengen en/of nieuwe sprekers toevoegen. Door een koppeling met You Tube is het heel eenvoudig op filmpjes of audio bestanden bij een spreker te plaatsen.

0 reacties

Laat een antwoord achter